gerb

Добре дошли в сайта на Районен съд Ивайловград

 
ИНФОРМАЦИЯ


За начина на достъп до публикуваните съдебни актове на районен съд Ивайловград.


Районна прокуратура град Ивайловград

полезни адреси на държавни и неправителствени организации


НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБСЛУЖВАНИ ОТ РС ИВАЙЛОГРАД

geb_ivg
гр. Ивайловград с. Ложето с. Рогозово с. Белополци с. Белополяне
с. Гугутка с. Розино с. Казак с. Бели дол с. Вис
с. Ветрушка с. Пъново с. Бял градец с. Гнездаре с. Ботурче
с. Бежанци с. Благовец с. Брестово с. Високо с. Влечугово
с. Горно акчасари с. Шапкарево с. Долно Луково с. Меден бук с. Жълти чал
с. Горно с. Луково с. Черна черква с. Железино с. Ленско
с. Нова Ливада с. Пъстроок с. Камилски дол с. Кондово с. Железари
с. Мандрица с. Одринци с. Сив кладенец с. Орешино с. Плевун
с. Малиново с. Костилково с. Кобилино с. Планинец с. Глумово
с. Соколенци с. Брусино с. Карловско с. Покрован с. Попско
с. Конници с. Кохчас с. Черничино с. Бубино с. Пашкул
с. Чучулига с. Доленци с. Дъб с. Старинско с. Манолово
с. Бахарско с. Десеткари с. Доленци с. Дъждец с. Шарен бряг
с. Сборино с. Свирачи с. Хухла с. Ламбух с. Черни рид
с. Горноселци с. Долноселци с. Славеево с. Лъджа
6570 гр. Ивайловград , ул." Г. Димитров" № 42
Телефон, Факс: 03661 6017
Всички права запазени © 20013