gerb

Добре дошли в сайта на Районен съд Ивайловград

 
ИНФОРМАЦИЯ


За начина на достъп до публикуваните съдебни актове на районен съд Ивайловград.


Районна прокуратура град Ивайловград

полезни адреси на държавни и неправителствени организации


СЪДИИ

scale

РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД
Административен ръководител Председател на Районен съд Г-н ЖИВКО ЯНКОВ
Съдия в Районен съд Г-жа ТАНЯ КИРКОВА
Съдия по вписванията Г-н МИЛЕН КИТИН
Държавен съдебен изпълнител Г-ца МИЛЕНА УЗУНОВА
6570 гр. Ивайловград , ул." Г. Димитров" № 42
Телефон, Факс: 03661 6017
Всички права запазени © 20013