gerb

Добре дошли в сайта на Районен съд Ивайловград

 
ИНФОРМАЦИЯ


За начина на достъп до публикуваните съдебни актове на районен съд Ивайловград.


Районна прокуратура град Ивайловград

полезни адреси на държавни и неправителствени организации


КОНТАКТИ И БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

bank
АДРЕС: 6570 ГРАД ИВАЙЛОВГРАД, УЛИЦА " БЪЛГАРИЯ" № 42
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 03661 6017
E-MAIL: ivaylovgrad-rs@justice.bg

Съдия по вписванията: 03661/ 6215
Държ.съдебен изпълнител: 03661/ 6258
Адм.секретар и бюро “Съдимост”: 03661/ 6017
Гл. счетоводител: 03661/ 6258
Деловодство и "Регистратура": 03661/ 6052
Съдебни секретари: 03661/ 6052
Съдебен деловодител - СИС: 03661/ 6258


card
СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД


ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ГЛОБИ:
СМЕТКА: BG95 UBBS 800 231 0604 3502
BIC КОД: UBBSBGSF
ОББ-АД, ХАСКОВО, КЛОН ИВАЙЛОВГРАДНАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, ЗА ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ГАРАНЦИИ И СВИДЕТЕЛИ:


СМЕТКА: BG73 UBBS 800 233 0013 6436
BIC КОД: UBBSBGSF
ОББ-АД, ХАСКОВО, КЛОН ИВАЙЛОВГРАД
6570 гр. Ивайловград , ул."България" № 42
Телефон, Факс: 03661 6017
Всички права запазени © 20013