gerb

Добре дошли в сайта на Районен съд Ивайловград

 
ИНФОРМАЦИЯ


За начина на достъп до публикуваните съдебни актове на районен съд Ивайловград.


Районна прокуратура град Ивайловград

полезни адреси на държавни и неправителствени организации


УКАЗАТЕЛ

info

І ЕТАЖ
Зала № 1 Съдебна зала
ІІ ЕТАЖ
Стая № 2 Съдия по вписванията и Агенция по вписванията
Стая № 3 Административен секретар и Бюро “Съдимост”
Стая № 4 Секретар – протоколисти, деловодство и регистратура
ІІІ ЕТАЖ
Стая № 5 Адм.ръководител – Председател
Стая № 6 Районен съдия
Стая № 7 Главен счетоводител
Стая № 8 Държавен съдебен изпълнител и Секретар на съдебно-изпълнителна служба
6570 гр. Ивайловград , ул." Г. Димитров" № 42
Телефон, Факс: 03661 6017
Всички права запазени © 20013