gerb

Добре дошли в сайта на Районен съд Ивайловград

 
ИНФОРМАЦИЯ


За начина на достъп до публикуваните съдебни актове на районен съд Ивайловград.


Районна прокуратура град Ивайловград

полезни адреси на държавни и неправителствени организации


ИСТОРИЯ

history
РС-Ивайловград функционира от м.ноември 1913 г. като тогава се е наричал Ортакьойско мирово съдилище. Администрацията на мировото съдилище се е помещавала в двуетажна сграда на ул.”Тома” в гр. Ортакьой /Ивайловград/ , собственост на Пею Костов.

С постановление №168 от 14 октомври 1920 г. на МП имота се отчуждава за нуждите на Ортакьойското мирово съдилище.

През 1934 г. съдът се преименува на Ивайловградски околийски съд, през 1952г. става народен съд, а през 1971 г. е вече районен съд и продължава да съществува и до днес.

На 21.12.1938 г. се сключва договор между МП и предприемача Гичо Ив. Вражилов от с.Велковци, Габровско, за построяване на съдебна сграда по проект на Министерство на Правосъдието. Сградата е строена през 1939 г.

За периода от 1913 г. до 2016 г. в Районен съд – Ивайловград като ръководители са работили следните съдии:

НЕНО КОЕВ
ВАСИЛ ДРАГУЛЕВ
ПЕТЪР НАЧЕВ
БОЯН СТОЙНОВ
ИВАН МИТРЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ТРЕНЕВ
ПАУН ИЛИЕВ
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
ХРИСТО РАЗПРЯНОВ
ИВАН ГАВРИЛОВ
ИЛИЯ ШИШКОВ
ГЕОРГИ КАРАМАНОВ
ТОДОР КИРИЛОВ
КИРИЛ ХРИСТОВ
КРУМ ШОПОВ
БОРИС ПАРТАЛЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ
СЪБКО РАЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ
ДИМИТЪР КОЧКОВ
ВЪРБАН КОРЕКОВСКИ
ДИМИТЪР ГЕНЕВ
НИКОЛА НИКОЛОВ
МИЛКА КОВАЧЕВА
БОРИС КАНТУТИС
МАРГАРИТА ТИХЧЕВА
БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ
ТОДОР ХАДЖИДИМИТРОВ
ЗЛАТКА ДОДЕВА
МИЛАН МИЛАНОВ
АНЕСА БЕБЕЛЕКОВА
ВАЛЕНТИН СПАСОВ
МАРТА ХРИСТОВА
СЛАВЧО ТЕРЗИЕВ
ТАНЯ КИРКОВА
КАЛОЯН ПЕТРОВ
6570 гр. Ивайловград , ул." Г. Димитров" № 42
Телефон, Факс: 03661 6017
Всички права запазени © 20013