gerb

Добре дошли в сайта на Районен съд Ивайловград

 
ИНФОРМАЦИЯ


За начина на достъп до публикуваните съдебни актове на районен съд Ивайловград.


Районна прокуратура град Ивайловград

полезни адреси на държавни и неправителствени организации


ЗА СЪДА

pred zala
Добре дошли в официалният сайт на Районен съд град Ивайловград.

Към м.март 2016г. в РС-Ивайловград работят по щатно разписание 11 души, в т.ч. 2 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 7 служители.

Административен ръководител с юридически стаж от 14 години, от които 10 години в съдебната система – Председател на съда е г-н Калоян Петров. С Решение по протокол №13 от 10 март 2016г. на ВСС е назначен за Административен ръководител – Председател на РС-Ивайловград.

Районен съдия с юридически стаж от 15 години, от които 14 години в съдебната система е г-жа Таня Киркова.
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
doc
Отчетен доклад за дейността на съда за 2016 година
[ Отчет 2016 ]
Таблици с показатели:
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪОБЩЕНИЕ

6570 гр. Ивайловград , ул."България" № 42
Телефон, Факс: 03661 6017
Всички права запазени © 20013