Районен съд - Ивайловград
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 13/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД М.Ю.Ю. Докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА
Присъда от 11.3.2019г.
М.Ю.Ю.
Мотиви от 13.3.2019г.
В законна сила на 27.3.2019г.