МОТИВИ: НАХД № 91/2016 г.

Срещу М.С.Б. *** е образувано  досъдебно /бързо/ производство  № 66/2016 г. по описа на РУ на МВР – Ивайловград за извършено престъпление по чл. 345 от НК.

С постановление от 17.11.2016 г. Районна прокуратура – Ивайловград  е предложила на Районен съд - Ивайловград да освободи обвиняемия Б. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК.

В съдебно заседание обвиняемият се признава за виновен. Дава обяснения, че притежавал лек автомобил „Форд Ескорт”, който се повредил. Тъй като имал свинарник край гр. Ивайловград му трябвал автомобил, с който да отива да храни прасетата. Ето защо закупил от свой познат бракуван атомобил „Жигули” /”ВАЗ”/ на който поставил регистрационните номера от „Форд”-а. Един ден, като се връщал от свинарника бил спрян за проверка от полицейски служители, които установили смяната на номерата. Не бил знаел, че това деяние е престъпление.

Като прецени събраните по делото доказателства, в тяхната съвкупност и поотделно, съдът изцяло приема за установена фактическата обстановка, описана в обстоятелствената част на постановлението. Същата се потвърди и прие от съда след събиране на наличните доказателства, а именно:

Обвиняемият притежава лек автомобил марка „Ф. Е.” с номер на рама**** и номер на двигател ***, регистриран с номер Х***, видно от Справки в централна база – КАТ, който се повредил. Тъй като отглеждал прасета в свинарник край гр. Ивайловград му бил необходим автомобил, с който да отива до свинарника за да храни прасетата. Ето защо закупил от свой познат – свидетелят И., неговото бракувано моторно превозно средство -  лек автомобил „ВАЗ 21011” с номер на рама *** и номер на двигател *** /видно от справки от информационните масиви на МВР/. Обвиняемият решил да управлява бракувания автомобил без да го регистрира. За да прикрие, че управлява нерегистриран автомобил, свалил регистрационните табели с номер Х *** от „Ф.”-а си и ги поставил на бракувания „В”.

На 04.11.2016 г., около 08.20 часа обвиняемият, идвайки от посока с. С., управлявал лекия автомобил „В.” по ул. „К. П.в” в гр. Ивайловград, с поставените на него регистрационните табели с номер Х *** издадени за „Форд”-а.

По това време на ул. „К. П. в.” се намирали свидетелите К. и А., полицейски служители, които осъществявали задълженията си по контрол на движението по пътищата. Свидетелите спрели за проверка обвиняемия, който заявил, че не носи документи за автомобила, който управлява. Свидетелите извършили проверка в информационните масиви на полицията, при която установили, че с номер Х *** е регистриран лек автомобил „Ф. Е.”. Свидетелите запитали обвиняемия и той им обяснил, че е сложил на автомобила „В.” регистрационните табели от автомобила „Ф.”.

На досъдебното производство били извършени огледи на автомобила „ВАЗ” с поставените регистрационните табели от автомобила „Форд”, както и отделно на самите регистрационни табели.

Видно от Справка за нарушител/водач от МВР, до 2009 г. обвиняемият е наказван 4 пъти за  дребни нарушения на ЗДвП.

Видно от справка за съдимост, обвиняемият е неосъждан.

Видно от Характеристика, обвиняемият е с добри характеристични данни – не е конфликтен, няма налагани наказания за нарушения на обществения ред, не работи по постоянни трудови правоотношения.

Видно от Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, обвиняемият не е в тежко материално положение.

Съдът не кредитира с доверие обясненията на обвиняемия, че не е знаел, че извършва престъпление, като ги намира за защитна позиция.

По описания начин обвиняемият е осъществил от субективна и обективна страна престъпния състав на чл. 345 от НК и следва да бъде признат за виновен в това, че на 04.11.2016 г. по ул. „К. П. в.” в гр. Ивайловград, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 21011” с номер на рама *** и номер на двигател ***, си е служил с контролни знаци – регистрационни табели с номер Х***, поставени на горепосочения автомобил, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка „Ф. Е” с номер на рама *** и номер на двигател ***.

Тъй като за това деяние законът предвижда наказание  “Лишаване от свобода” до една година или глоба, деецът е с чисто съдебно минало, от деянието не са причинени имуществени вреди, смърт или тежка телесна повреда, деецът не е бил в пияно състояние, не са налице множество престъпления, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК.

Ето защо обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание “Глоба”.

Чл. 78а, ал. 1 НК определя за наказанието “Глоба” размер от 1000 до 5000 лева.

Съдът отчита обществената опасност на конкретното деяние като ниска предвид на това, че не са причинени имуществени вреди и не са пострадали физически лица.

Обществената опасност на дееца е от ниска степен. Възрастен човек, поради това не може да си намери постоянна работа по трудов договор. Не е осъждан. С добри характеристични данни е. Съдейства за разкриване на обективната истина. Тези обстоятелства са и смекчаващи вината. Липсват утежняващи вината обстоятелства.

Съгласно чл. 78а, ал. 5 НК, когато за извършеното престъпление е предвидено глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.

В конкретният случай не са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 5 НК тъй като за извършеното от обвиняемия престъпление чл. 345 НК не предвижда глоба или глоба и по-леко наказание, а предвижда „Глоба” или по-тежко наказание – „Лишаване от свобода”.

Ето защо размерът на наказанието глоба следва да се определи в размерите по чл. 78а, ал. 1 НК – от 1000 до 5000 лева.

Съдът като прецени смекчаващите и отегчващи вината обстоятелства счита, че наложеното наказание следва да бъде в размер на минималния предвиден в закона, а именно - 1000 лева.

Така наложеното административно наказание напълно съответства на извършеното и ще осъществи целите на личната и генералната превенция на закона.

Веществените доказателства - 2 броя регистрационни табели с номер Х ***, следва да се върнат на владелецът им М.С.Б., тъй като са издадени за притежавания от него автомобил „Ф. Е ”.

С оглед на изложеното, съдът постанови решението си.

 

Районен съдия: