П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

гр. Ивайловград, 23.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Ивайловградският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                Председател:  Калоян Петров

    Съдебни заседатели:

1.     Н.П.К.М.

 

при секретаря  М.Й.

при участието на прокурора Димитър Чорбаджиев,

като разгледа докладваното от съдията НОХ дело № 80  по описа на съда за 2016. г. на основание НПК

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА М.С.Я. с ЕГН: **********, родена на *** ***, българска гражданка, със средно образование, работи, разведена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че на 02.07.2016 г. в с. Гугутка, общ. Ивайловград, е отнела чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон марка „Леново” /Lenovo”/, модел „А 6000” с международен идентификатор на мобилно крайно електронно съобщително устройство /IMEI/ 1: 868627022095013 и IMEI 2: 868627022095021 на стойност 170.00 /сто и седемдесет/ лева, 1 брой калъф за мобилен телефон на стойност 5.00 /пет/ лева и пари на стойност 20 /двадесет/ лева, всичко на обща стойност 195 /сто деветдесет и пет/ лева, от владението на Р.Ю.Б. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, за  което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 58а, ал. 4, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със задължителни пробационни мерки: 1 – „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване 2 /два/ пъти седмично; 2 – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година; 3 – „Безвъзмезден труд в полза на обществото”  в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година.

Веществените доказателства - 1 брой черен пластмасов капак с размери 7x14 см. с надпис „Lenovo“; 1 брой черен пластмасов детайл, пречупен в едната си част с надписи „Lenovo“ и фабричен стикер с надписи IMEI 1:868627022095013 и IМЕI2:868627022095021 и S/N:HZC2JECF(11); 1 брoй деформирана черна на цвят батерия с надписи „Lenovo“, Date:20151204,8SSB19A6N35KGGZH5C4AB8B; 1брой част от мобилен телефон с поставена СИМ карта в слот „SIM1“, ръчно и неправилно изрязана с надпис „Vivakom“; стъклени части и детайли от черен кожен калъф, кутия от мобилен телефон с надпис „Lenovo“, и други надписи среди които и надписите IMEI 1:868627022095013 и IМЕI2:868627022095021, ДА СЕ ВЪРНАТ на владелеца им Р.Ю.Б..

Веществените доказателства – 2 броя части от лична карта № 644613235, издадена на 22.05.2013 г. от МВР - Хасково на Р.Ю.Б., ДА СЕ ПРЕДАДЕ на МВР - РУ – Ивайловград.

Вещественото доказателство - 1 брой зелена полиетиленова торбичка с дръжки, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Хасково, считано от днес.

 

              Районен съдия:

 

     Съдебни заседатели:

                                       1.

                                      

                                       2.