Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Ивайловград, 02.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Ивайловградският районен съд в открито съдебно заседание на втори декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

               

Председател:  Калоян Петров

   

при секретаря  К.Х.,

при участието на прокурора Невена Моралиева,

като разгледа докладваното от съдията Н. а. х. дело № 91  по описа на съда за 2016 г. на основание НПК

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА М.С.Б. с ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.11.2016 г. по ул. „К. П. в.” в гр. Ивайловград, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ ***” с номер на рама***** и номер на двигател ***, си е служил с контролни знаци – регистрационни табели с номер Х *** поставени на горепосочения автомобил, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка „Ф. Е.” с номер на рама **** и номер на двигател ****, поради което и на основание чл. 345, във връзка с чл.78а, във връзка с чл. 54, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ”Глоба“ в размер на 1000.00  /хиляда/ лева.

Веществените доказателства - 2 броя регистрационни табели с номер Х ***, ДА СЕ ВЪРНАТ на владелецът им М.С.Б..

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред ХОС, считано от днес.

Районен съдия: